Agencja Ochrony GUARDIA

Opis:


OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA

  • posiada koncesje MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia
  • prowadzi działalność ochrony na terenie całej Polski
  • posiada wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą, legitymującą się stosownymi licencjami ochrony mienia oraz innymi niezbędnymi uprawnieniami
  • zatrudnia pracowników posiadających nienaganną opinie
  • prowadzi dla swoich pracowników systematyczne szkolenia BHP i Ppoż
  • jest zdolna realizować duże przedsięwzięcia, związane z zatrudnieniem większej grupy pracowników w krótkim czasie

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE
PATROL INTERWENCYJNY
SERWIS SPRZĄTAJĄCY

Tel. 665 132 221
www.aoguardia.com

Lokalizacja:


KATALOG FIRM | Kategorie: